Sparar deg for tid og pengar

Enkelt for deg - bra for bilen

- Du får same service, reparasjon og garanti som på merkeverkstad. Det skal vera enkelt å velja oss og du kan vera trygg på at me held det me lovar, seier Raymond Sandvik, verkstadleiar for Stord Bil- og Dekksenter.


Raymond Sandvik er deleigar og administrativ leiar, og har lang erfaring med service og reparasjon av bilar.

Sidan midten av 90-talet har Stord Bil- og Dekksenter på Vabakkjen forlenga levetida til personbilar i regionen vår. Med enkel tilkomst langs eit trafikkert E39, har verkstaden vore eit enkelt val for kundar frå heile Sunnhordland.

- Me har faktisk kundar frå Bergen som kjem til oss når dei treng service, men dei fleste er heimehøyrande i regionen vår. Trufaste kundar som har brukt oss gjennom fleire generasjonar på grunn av servicen vår. Du får ikkje betre kvalitetsstempel enn dét, smiler Raymond Sandvik.

Raymond Sandvik er deleigar og administrativ leiar, og har lang erfaring med service og reparasjon av bilar.

Raymond Sandvik er deleigar og administrativ leiar, og har lang erfaring med service og reparasjon av bilar.

Inne i kundemottaket har Sandvik hengt opp fag- og meisterbreva til staben sin. Dei dekkjer nær sagt heile den eine veggen.

- Det er skrytevggen vår, humrar han.

Sjølv har Sandvik jobba med faget i snart tretti år og har fire fagbrev og to meisterbrev. I tillegg jobbar han som sensor.

- Me er stolte av å vera ei meisterbedrift, og når kunden vel oss kan han vera trygg på at det er solid fagkunnskap i botn.

Med enkle tastetrykk kan mekanikarane diagnostisera kva som er feil.

Med enkle tastetrykk kan mekanikarane diagnostisera kva som er feil.

Dagleg leiar og deleigar Magne Klingsheim.

Dagleg leiar og deleigar Magne Klingsheim.

- Sidan me er ein del av AutoMester-kjeda er me oppdaterte på alt av moderne utstyr, verktøy og datasystem. Det gjer oss i stand til å utføra service og reparasjon på nær sagt alle bilmerke. Vårt stempel er like gyldig som merkeverkstaden sitt.

Det vert stilt strenge krav til verkstadene i AutoMester for å sikra kundane ei god teneste med høg kvalitet.

- Det skal vera enkelt for deg - og bra for bilen, slår han fast.

Med enkle tastetrykk kan mekanikarane diagnostisera kva som er feil.

SOM BILEIGAR KAN ein bruka frittståande verkstad utan å mista fabrikkgarantien.

Det er det mange som ikkje er klar over, og når bilen skal inn på EU-kontroll, service eller reparasjon, frykter mange at det vert kostbart.

- Bil er ei utgift som det alltid passar dårleg å bruka pengar på. Difor er det viktig for oss å vera transparente slik at kunden veit nøyaktig kva ting kostar. Hos oss betalar du avtala pris - og me gjer aldri noko utan å ha avklara det med kunden. Forholdet vårt med kunden er basert på tillit, og difor skal ein vera trygg på at ein kan stola på oss i AutoMester, seier Sandvik.

Dagleg leiar og deleigar Magne Klingsheim.

Han understrekar at det sjølvsagt kan dukka opp uforutsette ting undervegs.

- Då gir me beskjed til kunden og diskuterer dette. Du skal ikkje vera redd for å få uventa kostnadar hos oss. Me sørger for god service til rett og konkuransedyktig pris.

STORD BIL- OG DEKKSENTER: Magne Klingsheim (t.v.), Raymond Sandvik og Harald Høgheim.

STORD BIL- OG DEKKSENTER: Magne Klingsheim (t.v.), Raymond Sandvik og Harald Høgheim.

STORD BIL- OG DEKKSENTER: Magne Klingsheim (t.v.), Raymond Sandvik og Harald Høgheim.

STORD BIL- OG DEKKSENTER: Magne Klingsheim (t.v.), Raymond Sandvik og Harald Høgheim.

BILBRANSJEN HAR HATT ei enorm utvikling dei seinaste åra. Det har vore enorme teknologiske framsteg, i tillegg til at dagens bilar har langt fleire elektroniske komponentar.

Lars Magne Halleraker er dagleg leiar for Auto Service AS på Bømlo.

For AutoMester-verkstader som Stord Bil- og Dekksenter og Auto Service på Bremnes er det viktigare enn nokosinne å vera oppdaterte på det siste innan ei rekke forskjellige bilmerke.

- Bilmekanikarane våre må vera spesialistar på dei aller fleste bilmerke - i motsetning til ein merkeverkstad der ein har eit par konkrete bilmerke å forhalda seg til. Det krev at me heile tida må vera skjerpa og sørga for at me har solid kompetanse, fortel Sandvik.

Raymond Karl Gjerde sjekkar lufttrykk.

AutoMester-verkstadene er forplikta til å følgja eit etterutdanningsprogram som skal sørge for nettopp dette.

- Med opplæring sett i system kan me tilby våre tilsette ein av bransjen sine beste kurstilbod for bilmekanikarar. Dette kjem kunden til gode i form av at bilen får god og korrekt behandling av erfarne mekanikarar som veit kva dei driv med. Slikt sparar kunden både tid og pengar på.

Lars Magne Halleraker er dagleg leiar for Auto Service AS på Bømlo.

Lars Magne Halleraker er dagleg leiar for Auto Service AS på Bømlo.

Raymond Karl Gjerde sjekkar lufttrykk.

Raymond Karl Gjerde sjekkar lufttrykk.

Stempelet du får hos AutoMester er like gyldig som det du får hos ein merkeverkstad.

Stempelet du får hos AutoMester er like gyldig som det du får hos ein merkeverkstad.

Stempelet du får hos AutoMester er like gyldig som det du får hos ein merkeverkstad.

Stempelet du får hos AutoMester er like gyldig som det du får hos ein merkeverkstad.

I VERKSTADEN PÅ STORD er ein bubil heist opp på bukk og ein BMW av nyare dato skal skifta leidningsnett.

Hos AutoMester får du berre delar av original kvalitet eller betre.

Gunn Marie Vika hos Auto Service AS på Bømlo.

- Me følgjer EU sine direktiv for bilbransjen og nyttar berre delar med spesifikasjonen "matching quality" eller høgare. Delane er levert av same produsent som også leverer til bilprodusentane. Forskjellen mellom originaldelar og våre delar er innpakkinga og namnet. Prisen er til kunden sin fordel. Alle delane våre har mellom tre og fem års garanti. Det viktigaste for oss er å halda det me lover, avsluttar han.

Leif Magne Halleraker jobbar hos Auto Service AS på Bømlo.

Gunn Marie Vika hos Auto Service AS på Bømlo.

Gunn Marie Vika hos Auto Service AS på Bømlo.

Leif Magne Halleraker jobbar hos Auto Service AS på Bømlo.

Leif Magne Halleraker jobbar hos Auto Service AS på Bømlo.

VÅRE TENESTER

 • Service
 • EU-kontroll
 • Bilar opp til 7,5 tonn
 • Delar med originalkvalitet eller betre
 • Finansiering
 • AutoMester mobilitetsgaranti
 • Reparasjon
 • Tilstandsrapport
 • Dekkhotell
 • Leigebil
 • Døgnopen inn- og utlevering
 • Minst tre års garanti på delar og originalkvalitet
 • 100% fornøydgaranti

VÅRE VERKSTADER

Stord Bil- og Dekksenter

Tlf. 53 41 55 54
stordbil@automester.no

Opningstider:
Mån - fre: 08 - 16


Auto Service AS

Tlf. 53 42 87 80
auto-service@automester.no

Opningstider:
Mån - fre: 07 - 15


Nonslid Bilservice

Tlf. 52 76 21 00
olav@nonslidbil.no


Nonslid Bil Frakkagjerd

Tlf. 926 87 254
nonslidbil-frakkagjerd@automester.no


Saltvedt Auto

Tlf. 52 72 17 66
saltvedtauto@automester.no


Haugesund Autoservice

Tlf. 52 72 30 35
has@automester.no


Kopervik Auto

Tlf. 52 85 04 17
kopervik@automester.no


Lilleskog Bilservice

Tlf. 52 77 91 93
lilleskog@automester.no


Tide Verksted Haugesund

Tlf. 55 55 04 24
tide-haugesund@automester.no